Trinity - maatschappelijk verantwoord ondernemen

“We willen een koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en andere bedrijven inspireren om een goede wereld achter te laten voor de volgende generaties!”

Will Huls, MSc

directeur Trinity

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In iedere schakel waar Trinity actief is, proberen wij bezig te zijn met duurzaamheid. Van bewustzijn van onze medewerkers tot onze papierloze organisatie. We verwachten van iedereen dat zij milieu en maatschappij hoog in het vaandel hebben staan. Zo traint Trinity haar personeel om tijdens het werk bij opdrachtgevers alert te zijn op water- en energiebesparingen. Het gaat om eenvoudige dingen: van het uitschakelen van apparatuur, licht en verwarming tot een efficiënt gebruik van water en materialen. Die bewustwording is belangrijk.


Vertrouwen, humane kwaliteit van ons netwerk en oprecht ondernemerschap spelen een belangrijke rol in onze organisatie. Eén van onze speerpunten is ‘menselijkheid in onze onderneming’. Doel hiervan is om een positieve sfeer te creëren waardoor medewerkers meer betrokken en minder vaak ziek zijn en zich verder kunnen ontplooien. Dit bereiken wij onder andere door:

  • Gezondheid en veiligheid van de medewerkers waarborgen.
  • Mensen uit directe omgeving werkplek werven.
  • Open communicatie met medewerkers.
  • Medemensen een kans bieden op terugkeer in de maatschappij d.m.v. het aanbieden van speciale werkervaringsplaatsen.
  • Medewerkers voorzien van goede werkkleding.
  • Het bieden van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers.
  • Het bieden van parttime banen (zo blijft er voldoende tijd over voor zorgtaken, opleiding, maatschappelijke activiteiten, sport).
  • Lokale jeugd sportclubs  worden gesponsord.
  • Medewerkers krijgen regelmatig attenties en aandacht.
  • Medewerkers actief mee laten denken, zowel in werkprocessen als op gebied van MVO.

Connection BV en Trinity BV zijn lid van de Groene Zaak en MVO Nederland.

Wilt u meer weten wat Trinity voor u kan betekenen?