Trinity - maatschappelijk verantwoord ondernemen

Trinity wil een koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en andere bedrijven inspireren om een goede wereld achter te laten voor de volgende generaties. Dit doen wij onder andere door rekening te houden met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten.

 

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In iedere schakel waar Trinity actief is, hebben wij aandacht voor  duurzaamheid. Van bewustzijn van onze medewerkers tot onze papierloze organisatie. We verwachten van iedereen dat zij milieu en maatschappij hoog in het vaandel hebben staan. Zo traint Trinity haar personeel om tijdens het werk bij opdrachtgevers alert te zijn op water- en energiebesparingen. Het gaat om eenvoudige dingen: van het uitschakelen van apparatuur, licht en verwarming tot een efficiënt gebruik van water en materialen. Die bewustwording is belangrijk.

Vertrouwen, humane kwaliteit van ons netwerk en oprecht ondernemerschap spelen een belangrijke rol in onze organisatie. Eén van onze speerpunten is ‘menselijkheid in onze onderneming’. Doel hiervan is om een positieve sfeer te creëren waardoor medewerkers meer betrokken raken en zich verder kunnen ontplooien. Dit bereiken wij onder andere door:

  • Gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen.
  • Medewerkers te werven in de directe omgeving van de werkplek.
  • Open communicatie met medewerkers.
  • Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden op terugkeer in de maatschappij d.m.v. het aanbieden van speciale werkervaringsplaatsen.
  • Medewerkers te voorzien van veilige en beschermende werkkleding.
  • Het bieden van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers.
  • Het bieden van parttime banen waardoor er een combinatie van zorgtaken, opleiding, maatschappelijke activiteiten of sport mogelijk is.
  • Sponsoring van lokale (sport)clubs.
  • Aandacht voor medewerkers met verjaardagen en feestdagen.
  • Medewerkers actief mee te laten denken, zowel in werkprocessen als op gebied van MVO.

Wilt u meer weten wat Trinity voor u kan betekenen?